Sint Nicolaasgilde boek

Naast kindervriend was de heilige Nicolaas ook de patroonheilieg van kooplieden. In het archief van het Sint Nicolaasgilde van Culemborg berust een gildeboek uit 1750 (toegang 0826, inv.nr.1807) met daarop een oude afbeelding van Nicolaas, vervaardigd door de plaatselijke schilder Van Heumen. De afbeelding verwijst naar de legende waarin de heilige Nicolaas drie kinderen tot leven wekt die door een herbergier waren omgebracht. Het is één van de verhalen die Nicolaas ook tot beschermheilige van kinderen maakte. Oud-streekarchivaris Wim Veerman vertelt het hele verhaal.

bron: archieftoegang 0826, inventarisnummer 1807.