Gregoriaans

Het afgebeelde muziekblad is bij toeval ontdekt in een perkamenten

Dit muziekblad is per toeval ontdekt in de boekband van een perkamenten boek dat in 2009 werd gerestaureerd. Het gaat om Gregoriaanse muziek, eenstemmige kerkelijke muziek die van oudsher in de katholieke eredienst wordt gebruikt. Dit is een deel uit het Dodenofficie, dat bestaat uit verschillende gezangen die bij een uitvaart klonken. Schola Cantorum Tiel zingt het stuk voor ons opnieuw.

bron: archieftoegang 0008, inventarisnummer 139.